Gynekologie Třebíč | Gynklinik s.r.o.

Mamografický screening


10. prosince 2008

aktualizováno 9.10. 2015

Mamografický screening

Nejspolehlivější screeningovou metodou je nadále mamografie. Je schopna zachytit přes 90% všech zhoubných nádorů, při doplnění ultrazvukovým vyšetřením se spolehlivost ještě o něco zvyšuje.

V České republice byl screeningový program zahájen na konci roku 2002. Je určen pro ženy od 45. roku věku a vyšetření je hrazeno zdravotními pojišťovnami ve dvouročních intervalech. U některých žen, například při užívání hormonální léčby či při vyšším riziku vzniku karcinomu prsu, je vhodnější interval jednoroční - vyšetření si však v tomto případě musejí uhradit ženy samy. Doporučujeme informovat se u příslušné zdravotní pojišťovny, protože některé z nich poskytují finanční příspěvek na tato vyšetření.

Každoročně probíhá také akce Ženy ženám, v rámci které je ženám společností AVON kryta část nákladů, více informací naleznete na stránkách www.brantese.cz. Finanční prostředky jsou získávány prodejem symbolů boje proti rakovině prsu.


V České republice provádějí řádný mamografický screening jen akreditovaná mamodiagnostická centra (nebo přímo na adrese www.crs.cz - mapy) , která prošla náročným schvalováním, mají doporučení ministerstva zdravotnictví a splnila při každoročním hodnocení přísná kriteria. Zkušení zdravotníci v těchto centrech zjišťují většinu nádorů v počátečním stádiu a kvalita vyšetření je na vysoké úrovni.

Je v zájmu každé ženy, aby absolvovala vyšetření vždy ve stejném screeningovém centru, kde jsou k dispozici starší snímky k porovnání. Minimální karcinom se totiž může projevit jen velmi jemnými změnami při porovnání nových i starších snímků.

Screeningová mamografie je nyní dostupná ve všech regionech, jejich seznam je možné získat například na webovských stránkách www.mamo.cz , www.brantese.cz či na bezplatné AVON lince proti rakovině prsu 800 180 880.


Možnosti prevence

  • Klinické vyšetření a samovyšetření
  • Mamografie
  • Ultrazvukové vyšetření
  • Punkční biopsie Core-cut biopsie
  • Duktografie
  • Další vyšetřovací metody


odborná společnost: http://www.senologie.cz/index.html
seznam center: http://www.mamo.cz/index-en.php?pg=breast-screening-in-czech-republic--list
Třebíč: tel.: +420 568 808 154 e-mail: dsradiodiagnostika@seznam.cz


Postup v rámci prevence:


Klinické vyšetření a samovyšetření

Lékař vyšetřuje prsy pohmatem hlavně u žen s klinickým nálezem, které přicházejí s určitým problémem. Vždy se vyšetřují oba prsy včetně podpažní jamky a pozornost se věnuje nejenom zatuhnutím v prsu, ale také změnám kůže, dvorce a bradavky. Je třeba zachytit i případný výtok z bradavky, varovný je zejména krvavý či vodový.

Samovyšetření si provádí žena sama každý měsíc, nejlépe v první polovině menstruačního cyklu, vždy však ve stejnou dobu. Žena by měla znát své prsy a v případě změny ihned kontaktovat lékaře. Existuje řada příruček o správném provádění samovyšetření, které jsou k dispozici například u některých zdravotních pojišťoven.

Bylo prokázáno, že vyšetření pohmatem a samovyšetření neumožňují ve větší míře odhalit karcinom prsu v počátečním stádiu. Proto jsou nyní tyto metody chápány jen jako doplňující k mamografii, u mladých žen k vyšetření ultrazvukovému. Ve "screeningovém" věku je dobré samovyšetření provádět mezi jednotlivými mamografickými vyšetřeními - i při vysoké spolehlivosti mamografie existují nádory mamograficky nezachytitelné či tumory rychle rostoucí, které se projeví právě jen pohmatovým nálezem. Proto samovyšetření není možné zcela zatratit.


Mamografie

Je základní zobrazovací metodou u většiny žen. Zpravidla se nehodí pro ženy mladé u kterých je žláza bohatá a hutná. Mamografie se provádí na speciálním přístroji, mamografu, který využívá tzv. měkké rentgenové záření. Při vyšetření se prs musí dostatečně stlačit, je to nutné pro dosažení vysoké kvality snímku. Obvykle se vyšetřuje každý prs ve dvou rovinách, celkem se tedy provádí 4 snímky.

U plánovaného vyšetření je optimální vyšetřovat v první polovině menstruačního cyklu, kdy je možné prsy dostatečně stlačit bez nepříjemných pocitů vyšetřované ženy, při nebezpečí z prodlení (při podezření na zhoubný nádor) se nečeká.
Mamografie je vhodná nejenom pro vyšetřování žen s příznaky onemocnění prsu, ale také pro screening, vyhledávíní časných stádií rakoviny u žen od určitého věku. Za vhodných okolností je možné odhalit nádor již od velikosti několika milimetrů.

Na dobrých mamodiagnostických pracovištích, například v akreditovaných screeningových centrech, provádí mamografii speciálně vyškolená radiologická asistentka, která zajistí dosažení optimální kvality snímku, zachycení celého prsu a části podpaží, a to bez nepříjemných pocitů.

Variantou mamografie je tak zvaná duktografie. U ní předchází mamografické vyšetření nástřik kontrastní látky do mlékovodu tenkou kanylou. Metoda je volena u žen se sekrecí z prsu, která může být projevem přítomnosti malého nádoru v mlékovodu.


Ultrazvukové vyšetření

U mladých žen s příznaky onemocnění prsu je většinou metodou číslo jedna, u žen starších a ve screeningu je vhodnou doplňkovou metodou. Ve screeningu zpřesňuje určení diagnózy přibližně u každé desáté ženy.

Ultrazvukové vyšetření (ultrasonografie) by dnes mělo být prováděno výhradně v centrech poskytující komplexní diagnostiku chorob prsu, to znamená tam, kde je k dispozici i mamografie a další hlavní diagnostické metody. Vyšetření vyžaduje kvalitní přístroj se speciální sondou umožňující ukázat prs a jeho tkáně s vysokým rozlišením. Provádění a hodnocení je kvalitnější tam, kde jsou lékaři na vyšetření prsů zaměřeny a provádějí větší množství těchto výkonů.

Výhodou ultrazvukového vyšetření je naprostá neškodnost - na rozdíl od mamografie, která se provádí častěji než jedenkrát za rok výjimečné, je možné ultrazvukové vyšetření opakovat prakticky bez omezení.

Ultrazvukové vyšetření je také nejčastější metodou pro zaměření ložisek během odebírán vzorku tkáně jehlou k histologickému vyšetření (hovoříme o tak zvané punkční biopsii).


Punkční biopsie

Slouží k odběru tkáně pro histologické vyšetření u nejednoznačných a podezřelých nálezů. Díky zavedení této metody v mamodiagnostických centrech došlo v poslední době k zásadnímu snížení počtu zbytečných operací pro nezhoubné změny. Výkon se dnes provádí výhradně za kontroly zobrazovacími metodami, ultrasonografií či mamografií, jehlu je tak možné zavést přesně do místa, které potřebujeme.

Výkon se provádí ambulantně za místního znecitlivění po krátkém naříznutí kůže a trvá maximálně půl hodiny. Komplikace jsou zcela minimální, patří mezi ně někdy větší krvácení (modřina) hlavně u žen užívajících léky proti srážlivosti či s vyšším tlakem.

Zvláštním typem punkční biopsie je vakuové mamotomie. Tato metoda využívá k oděru tkáně speciální zařízení a k tomu určenu jehl. Podezřelá tkáň se jehlou "vykrouhá", takže získáme k rozboru několikanásobně větší tkáň - spolehlivost se tak zvyšuje především u nálezu shluklých mikrokalcifikací, jemných teček zvápenatění zjištěných při mamografickém vyšetření. Ty mohou být jediným příznakem počínajícího velmi malého karcinomu. Vakuová mamotomie je již i v České republice dobře dostupná, k dnešnímu dni je celkem devět přístrojů rovnoměrně rozptýlených po celém území. Velkou nevýhodou jsou náklady na jedno vyšetření, které jsou přibližně kolem 13 tisíc korun.


Core-cut biopsie

Vyšetření se provádí v případech nejednoznačného nálezu při mamografickém či ultrazvukovém vyšetření, jehlou po předchozím znecitlivění a po krátkém naříznutí kůže se odebírá vzorek tkáně z místa změny. Jehla je vedena po kontrolou ultrazvuku tak, aby bylo možné zvolit optimální místo odběru. Provádění odběru tkáně "naslepo" se nedoporučuje. K získání vzorku se používají speciální a poměrně drahé jehly a tzv. bioptická děla.

Vyšetření se provádí ambulantně, komplikace jsou vzácné, v den výkonu je dobré omezit výraznější tělesnou zátěž. Výsledek histologického vyšetření je v našem centru zpravidla maximálně do týdne.


Duktografie

Provádí se u žen se sekrecí z bradavky, zejména pokud je výrazná, krvavá a jednostranná. Po předchozím nasondování ústí mlékovodu tenkou kanylou se vstřikuje malé množství kontrastní látky, umožňující na snímku zobrazit i vnitřek mlékovodů (zde mohou být přítomny změny způsobující sekreci). Po podání kontrastní látky následuje provedení obvyklé mamografie s lehce menším stlačením prsu.

Duktografie se provádí jen v centrech, kde jsou zkušenosti s větším množstvím již provedených vyšetření, neboť zavedení kanyly do velmi úzkého ústí může být obtížné.


Další vyšetřovací metody

Ve vybraných případech se u prsů indikují i další speciální metody. Patří mezi ně zejména magnetická rezonance (MR mamografie) a pak některé další metody využívající k vyšetření světlo či měření elektrického proudu (elektrická impedance).

MR mamografie má své místo v odlišení jizvy po operaci od nádorů, vyloučení přítomnosti mnohočetných ložisek u nálezu karcinomu u prsů s bohatou žlázou či sledování úspěšnosti léčby (chemoterapie). Bylo prokázáno, že je možné s úspěchem využívat tuto metodu při sledování mladých žen s velmi vysokým rizikem vzniku karcinomu prsu, tak zvaných nositelek genu BRCA1 a 2. MR mamografie se u těchto žen vhodně kombinuje s klasickými zobrazovacími metodami, s mamografií a vyšetření ultrazvukem.


Shrnutí - rady na závěr

1. Při jakýchkoliv nových obtížích,které se pravidelně nemění s menstruačním cyklem, navštivte co nejdříve lékaře - gynekologa či praktického lékaře, případně rovnou mamodiagnostické centrum. Ve většině případů se nejedná o závažnější změny, je však třeba mít jistotu.

2. Od 45. roku choďte jedenkrát za dva roky na screeningovou mamografii, při vyšším riziku vzniku karcinomu prsu pak raději každoročně a již od 40. roku věku. Navštěvujte stále stejné akreditované mamodiagnostické screeningové centrum.

3. Mezi jednotlivými screeningovými vyšetřeními provádějte samovyšetření, při změně nálezu opět navštivte lékaře. Uvědomte si, že existují nádory, které rostou velmi rychle, a navíc ne všechny nádory jsou mamografem zjistitelné.

4. Pokud byla rakovina prsu či vaječníků zjištěna u blízkých příbuzných, zejména v mladším věku, navštivte speciální poradnu pro rizikové ženy, případně požádejte o pomoc screeningové centrum.

5. Nežádejte v mamodiagnostickém centru určitou vyšetřovací metodu. Zkušení lékaři mamodiagnostici zvolí nejlépe sami nejpřínosnější metodu vzhledem k vašemu věku, obtížím a riziku. U mladších žen bývá obvykle jedinou metodou ultrazvukové vyšetření, zatímco u žen starších je zpravidla mamografie metodou volby.

Zdroj: odborná literatura

Ordinační hodinyOrdinační hodiny

 
Gynekologická ambulance MUDr. Soběslav Uhlíř:
Po14,30 - 18,30
Út8,00 - 14,00
St8,00 - 11,0014,30 - 18,30
Čt8,00 - 11,0014,30 - 18,30
8,00 - 12,00
 
3/4D ultrazvuky:
Čt8,00 - 12,00
 
Zákrokový sál:
Út14,00 - 18,00
12,00 - 16,00
 
Chirurgická ambulance:
13,30 - 17,30

Osobní diář - přihlášení

Zadejte své telefonní číslo, na které Vám bude doručeno heslo pro přístup do aplikace Osobní diář.

PRACOVNÍ ODĚVY ALTREVA
Vyrobilo Vergilio