Gynekologie Třebíč | Gynklinik s.r.o.

Vyšetření spermiogramu


3. února 2013

Vyšetření spermiogramu

Vyšetření mužské plodnosti vychází vždy z provedení spermiogramu, tedy analýzy ejakulátu. Z hlediska vyšetřovacího algoritmu se jedná o zcela prvotní vyšetření a nemá význam provádět žádná podrobná vyšetření plodnosti u ženy, pokud není znám výsledek spermiogramu partnera.Odběr spermatu

Sperma se odebírá po alespoň dvoudenní pohlavní abstinenci při pečlivém dodržení hygieny. Odběr je proveden masturbací do nádobky, která je dobře vymytá od předchozího obsahu. Odběr se nejlépe provádí doma a pak se nádobku transportujte do 2 hodin k provedení vyšetření.


Parametry vyšetření

Mezi základní parametry vyšetření spermatu patří vyšetření stanovení objemu, pH, zkapalnění. Dále počet spermií, jejich pohyblivost a tvar (morfologie).Význam hodnocení spermiogramu

Vyšetření může potvrdit nebo vyloučit patologie spermatu, avšak nemůže potvrdit, že muž je skutečně plodný. Plodnost je dána interakcí mezi mužskými a ženskými faktory plodnosti či neplodnosti. I když má muž spermiogram zcela fyziologický, nevylučuje to možnost dalších faktorů, zejména vrozených, které mohou zabraňovat oplození vajíčka.Normální spermiogram

Jinými slovy, pokud je u muže spermiogram zcela normální, je pravděpodobné, že bude normálně plodný, ale není to 100% jisté. Část mužů s normálním spermiogramem není schopna spontánně oplodnit ženu, protože zde existují vlastnosti spermií, které jsou dány např. genovými mutacemi, kódujícími změny struktury látek důležitých pro oplozovací funkci spermií, které nejsou dostupnými vyšetřovacími metodami postižitelné.Co dělat pokud je spermiogram normální a přesto nemůže partnerka otěhotnět ?

V takovém případě je nutné se soustředit na další specializovaná vyšetření u obou partnerů, jakými je genetické, imunologické, hematologické vyšetření, atd.Abnormální spermiogram

Pokud vyšetření odhalí patologie ve spermatu, je vhodné s mužem provést podrobný rozbor jeho zdravotního stavu a pokusit se najít možné souvislosti s jinými zdravotními obtížemi. Patologie ve spermatu mohou být v souvislosti s dalšími onemocněními a užíváním různých léků, či v souvislosti se špatnou životosprávou. V určitých případech lze úpravou medikace nebo změnou životosprávy docílit zlepšení kvality spermií.Co dělat pokud je spermiogram abnormální ?

V případě, že u muže není spermiogram normální, je nutné provést revizi životosprávy a vyloučit jakékoliv škodliviny, které by zvenčí toto mohly ovliňovat. Nutné je provést laboratorní vyšetření metabolismu tuků a jaterního metabolismu. Pokud jsou zde nějaké odchylky, je nutno další postup konzultovat s lékařem. Zcela nutné je přestat kouřit, nepožívat alkoholické nápoje, snížit nadváhu a začít se aktivně pohybovat. Vhodné je rovněž provést rozbor rizikovosti pracovního prostředí muže.

Pokud se žádné odchylky od normy takovými rozbory neodhalí a pokud je životospráva muže v pořádku, nebo pokud úprava životosprávy či medikace nepovedou ke změně hodnocení spermiogramu při kontrolním vyšetření za 3 měsíce, jedná se s nějvětší pravděpodobností o patologie spermií, které souvisejí s vrozenými dispozicemi, či o takový stupeň poškození spermatogenezy, který je nevratný.

V současnosti neexistují žádné klasické hormonální ani jiné medikamenty, které by dokázaly patologie spermií vyléčit. Na trhu jsou však k dispozici potravinové doplňky, jejichž používání má obecně pozitivní vliv na kvalitu spermií. Jmenujme např. Karnitin,Tribulus terestris, Pupalku, vitamin E a další.

Je nutno zkonstatovat, že metodou volby u mužského faktoru neplodnosti je metoda asistované reprodukce.Zdroj: odborná literatura

Ordinační hodinyOrdinační hodiny

 
Gynekologická ambulance MUDr. Soběslav Uhlíř:
Po14,30 - 18,30
Út8,00 - 14,00
St8,00 - 11,0014,30 - 18,30
Čt8,00 - 11,0014,30 - 18,30
8,00 - 12,00
 
3/4D ultrazvuky:
Čt8,00 - 12,00
 
Zákrokový sál:
Út14,00 - 18,00
12,00 - 16,00
 
Chirurgická ambulance:
13,30 - 17,30

Osobní diář - přihlášení

Zadejte své telefonní číslo, na které Vám bude doručeno heslo pro přístup do aplikace Osobní diář.

PRACOVNÍ ODĚVY ALTREVA
Vyrobilo Vergilio