Gynekologie Třebíč | Gynklinik s.r.o.

Onkologická cytologie


26. února 2012

Onkologická cytologie zůstává stále základní screeningovou (vyhledávací) metodou, hodnotící kvalitu buněk z povrchu děložního čípku (hrdla) v nátěru. Cílem cytologického vyšetření je odhalit nepravidelnosti buněk, ve smyslu přednádorové nebo nádorové změny. Cytologie spolu s kolposkopiíí jsou neodmyslitelnou součástí preventivních prohlídek žen a cílených vyšetření nepravidelností děložního čípku. Vzhledem k tomu, že karcinom děložního čípku je druhým nejčastějším zhoubným nádorem rodidel, je využití těchto dvou metod, zkušeným a erudovaným zdravotnickým personálem, základním předpokladem pro včasné odhalování přednádorových změn.

Již v r. 1943 navrhl Papanicolau, zakladatel gynekologické cytologie, rutinní cytologické vyšetřování děložního hrdla k prevenci rakoviny.

Pro správnou interpretaci (objasnění) cytologického nálezu je velmi důležitý kvalitní odběr a zpracování materiálu. Odběr se provádí stěrem z povrchu děložního čípku (exocervixu) špátlí (na obrázku označeno číslem 2), z kanálku děložního čípku (endocervixu) je buněčný materiál odebírán speciálním kartáčkem (na obrázku označeno číslem 1).

Materiál je rozetřen na sklo, fixován, nejčatěji alkoholem, aby nedošlo ke vzniku artefaktů (uměle vzniklých buněčných změn) při vyschnutí. Každé sklo musí být pečlivě označeno a spolu s průvodkou je odesláno do cytologické laboratoře k dalšímu zpracování. Průvodka k cytologickému vyšetření by měla obsahovat údaje o pacientce (datum poslední menstruace, antikoncepce, těhotenství, apod.).

V cytologické laboratoři je stěr dále zpracováván a barven, aby následně mohl být hodnocen cytologem. První prohlédnutí preparátu provádí erudované cytologické laborantky, které každý podezřelý nález vyřadí a předají ke zhodnocení lékaři - cytologovi. Ten rozhodne, zda-li je nález abnormální a vytvoří závěr. V současné době jediná platná klasifikace k hodnocení onkologické cytologie je The Bethesda system z r. 2001. Abnormální nálezy by měl uzavřít pouze odborník cytolog, ne laborantka. Do skupiny abnormálních nálezů z dlaždicového epitelu (z exocervixu) patří ASC-US, ASC-H (nelze vyloučit HSIL), LSIL/HPV a HSIL. Abnormální nálezy z cylindrických buněk (endocervixu) jsou AGC-NOS a AGC-NEO. Cytolog může navrhnout kontrolu, která by měla být v souladu s aktuálními doporučeními Světové zdravotnické organizace, ale plnou zodpovědnost za další diagnostické či léčebné postupy nese gynekolog, který prováděl odběr onkologické cytologie.

Váš ošetřující gynekolog by měl každý abnormální nález v cytologii dále řešit - buď sledovat v intervalu 3-6měsíců (dle závažnosti cytologického nálezu), nebo Vás odeslat ke specialistovi, držiteli funkční licence pro expertní kolposkopii. Tč. jsme v přípravě na získání této licence.


Cytologické nálezy (ASC-US, LSIL, ASC-H, HSIL)


Jen pro představu uvádíme několik vybraných cytologických nálezů. Takto vidí v mikroskopu cytolog Váš stěr z onkologické cytologie. Spolupracuje s certifikovanou laboratoří Biolab Praha s.r.o.


Zdroj: odborná literatura

Ordinační hodinyOrdinační hodiny

 
Gynekologická ambulance MUDr. Soběslav Uhlíř:
Po14,30 - 18,30
Út8,00 - 14,00
St8,00 - 11,0014,30 - 18,30
Čt8,00 - 11,0014,30 - 18,30
8,00 - 12,00
 
3/4D ultrazvuky:
Čt8,00 - 12,00
 
Zákrokový sál:
Út14,00 - 18,00
12,00 - 16,00
 
Chirurgická ambulance:
13,30 - 17,30

Osobní diář - přihlášení

Zadejte své telefonní číslo, na které Vám bude doručeno heslo pro přístup do aplikace Osobní diář.

PRACOVNÍ ODĚVY ALTREVA
Vyrobilo Vergilio